Aile Dizimi

Aile Dizimi

Aile Dizimi

Hayatımızı sınırlayan ancak bizlerden kaynaklanmayan, nesiller boyu aktarılan aile travmalarının nedenini bulmamıza ve çözümlenmesine yardımcı olan, farkındalık kazandıran dağılmış ruh parçalarımızı bütünleştiren bir tekniktir.

Yaşanan travmalar, ruhsal sorunlar ve bunların altındaki dinamikler kuşaktan kuşağa aktarılır. Bazen kontrolsüzce bir şeylerin bizi yönlendirdiğini hissederiz ve olaylara verdiğimiz tepkiler kendi irademiz dışında otomatik olarak gelişir. Ailemize ve atalarımıza olan sadakatimizden dolayı onların kaderlerini, öfkelerini, depresyonlarını ve benzeri duygularını tekrar ederiz. Bu da hayatımızda bir türlü çözemediğimiz sorunlara ve kısırdöngülere neden olur.

Köklerimizden genetik hafıza ile aldığımız mirasa onların kaderleri de dahildir!''Dede koruk yer, torunun dişi kamaşır.” Önceki nesillerin yaşadıkları olumsuz deneyimler, travmalar bizleri olumsuz yönde etkiler ve hayatımızda  kısır döngüler yaratır. Bizler ailelerimizin, soyumuzun duygularını da miras alarak büyüyor, yaşıyoruz..  Aile dizimi geçmiş nesillerin ve çekirdek ailemizin yaşadıkları travmaların, aldıkları ahların, yaşadıkları haksızlıkların yeni nesillerde görülen olumsuz etkisini ortaya çıkarıp bu negatif enerjilerden arınmayı sağlar.

 

Yaşamda sürekli tekrar eden sorunlar, fiziksel rahatsızlıklar, yolunda gitmeyen ilişkiler, tıkanıp kalan işler, tekrar eden maddi sorunlar, anlamlandırılamayan mutsuzluk, depresyon ve takıntılar varsa aile dizim seanslarından yararlanılabilir.

Bireysel, grup,  online ya da  yüzyüze şeklinde seçiminize göre yapılır.